AcePlayer can play almost any file format movies , music, photos and streaming directly on iPhone/iPod/iPad. Just transfer the media files to your ios devices by iTunes File Shareing or over Wi-Fi,then it can be played at once. With built-in FTP/Samba/UPnP client, it is not just a local movie player,it is “Movie/Music Player & Photo Viewer & Streaming Media Player”.

Features

1.Support almost any video formats: WMV, AVI, MKV, RMVB, RM, XVID, MP4, 3GP, MPG…

2.Support almost any audio formats: MP3, WMA, RM, ACC, OGG, APE, FLAC,FLV…

3.Support smi, srt, ass, ssa, sub txt subtitle.

4.Use iTunes to sync movies to AcePlayer.

5.Easily Wi-Fi transfer to download media files from PC to your ios devices.

6.Build-in Open Url Client to support HTTP, FTP, MMS, RTSP, SMB, RTP streaming.

7.Build-in UPnP Client to stream media files from most of all UPnP/DLNA media servers.

8.Build-in FTP Client to stream media files from FTP Servers(Note: stream only for PASV mode).

9.Build-in Samba Client to stream media files from Samba Servers.

10.Build-in file manager supported: move files from folder to folder,file delete,file rename,folder creation,folder delete.

11.Multi playlist supported: you can create playlist and and media file to playlist, and every folder is automatically made as a playlist.

12.”Open In” feature supported: open video and audio files from Mail email attachments and Safari Web browser.

13. aceplayer://URL scheme.

14.iPad 2 dual core decoding supported.For iPad 2,dual-core of A5 chip could be used to decode at the same time.

15.TV out support.

16.AirPlay supported(Note: only for QuickTime plugin).

17.Buid-in photo viewer to support:jpeg, jpg, png, bmp…

18.It can play music in the background mode, so that build your playlist, you can us it as a music player.

19. You can set password for your folder in the documents, just click the button on the right of the folder.

FAQ

1. How to add video with USB?

Connect PC with USB,run iTunes 9.1 or above.

In iTunes, Devices->(Your iPhone)->Apps, drag the slider down, select AcePlayer in the File Sharing and use “add..” button on the lower right corner to add files.

2. In documents, what do the buttons represent on the toolbar?

In normal mode, they represent “return”, “home”, “sort”, “edit”. In editing mode, they represent “Playlist”, “new folder”, “rename”, “cut”, “paste”, “delete”, “return”.

3. how to move files to the new folder?

Click “edit” button,select files, click “cut” button,click “return” button,enter the new folder,click “edit” button,click “paste” button.

4. Where to add files to Playlist?

Turn to the documents, click the “edit” button, select the Audio/Video files you want to add, click the “playlist” button to select the playlist.

5. How to use win7 as a media server?

How to config win7 to be a UPnP server
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.