Advanced password generator is the ultimate password generator and checker tool.

Supports generating :

* Random passwords.

* Left handed (QWERTY).

* Right handed (QWERTY).

* iPhone Simple (Using alphanumeric keyboard).

* iPhone Advanced (Using alphanumeric and numeric/punctuation keyboards)

* User defined generator presets.

* Pronounceable passwords. (FIPS-181 based, http://www.itl.nist.gov/fipspubs/fip181.htm)

* Pure FIPS-181, all lowercase.

* Modified FIPS-181, mixed case.

* Optional hyphens between syllables.

* Wordlist based passwords.

* Concatenate two or more words together with numbers and punctuation.

* Set target amount of words.

* Diceware based passwords.

* Allows punctuation according to Diceware specification.

Generate from 1 to 1000 passwords.

Passwords from 1 to 100 characters long.

Edit which characters are used for generating passwords in four handy categories, lowercase, uppercase, numerics and symbols.

Edit the weight of each character group, causing more or fewer of that particular character group to be included in the generated passsword.

Includes a temporary password store for storing generated passwords for later usage (NOT as password manager)

Generated passwords can be :

* copied to clipboard.

* sent via email.

* sent via SMS.

* stored in a temporary password store.

* Sorted by Password Strength, Password bit entropy, and alphabetic.

Includes a password checker for displaying :

* Password strength

* Password digest (MD5 or SHA1)

* Password bit entropy

* Brute force analysis.

Password details can be :

* sent via email.

* sent via SMS.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.