PC World: “5 essential iOS apps for photographers”
AppAdvice: “AfterFocus Brings DSLR-Like Photography To Your iPhone”

With AfterFocus, you can create DSLR-style background blurred photo by simply selecting focus area. Also, various filter effects offer you to create the most natural and realistic photo.

Selecting a focus area more precisely, you can achieve more natural and professional image.
Just mark the areas you want, AfterFocus automatically recognizes the focus area precisely even for an object with complex shapes.
This auto function allows you to work faster on smart phones with small screen.
Also, background blur effect of AfterFocus gives a photo the realistic look between the edge of the background and the focus area.

With our realistic filter effects, you will enjoy photographing and photo editing even more, and share them on SNS easily.

1. Smart focus area selection
Simply draw some lines inside a focus area and the background, then AfterFocus will automatically recognize the focus area. You can also select the area with traditional finger painting.

2. Background Blur effect
You can create the most realistic blur effect with various aperture styles just like DSLR camera.
To emphasize that certain things move, Motion blur effect is also available.

3. Filter effect
AfterFocus offers from basic effects to professional effects like Cross Process without looking artificial.
Also, you can emphasize the spot light on the background using Bokeh effect.

4. Double photo
Take a picture of one object and move slightly to the right to take another picture of the same object, and it will analyze the images and recognize the nearest object, so there is no need to draw the focus area.
(Make sure that the background and the distance of the object are far enough and have clear texture to get a great result.)

5. Easy share
You can share through e-mails and SNS easily and simply.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.