This is the premium (ad-free) version of “All-in-one calculator” app for iOS.

All-in-one calculator is a must have calculator app for your iPhone and iPad. It features over 40 calculators and unit converters for everyday use, grouped under finance, everyday math, health, construction, date & time, unit converters, and shopping/ retail.

Simple yet powerful, the following features are built into this all-in-one calculator:-

STANDARD CALCULATOR

• Includes percent key, negative sign, brackets and history viewer.

• Advanced mode includes memory keys and functions for trigonometry, roots, exponents and logarithm found in scientific calculators.

UNIT CONVERTER

• Supports temperature, length, weight, area, volume and many more measurement units.

• Currency converter.

FINANCIAL CALCULATOR

• Interest calculators using simple and compound interest

• Loan repayment and amortization schedule.

• Savings calculator with financial goal planner

FRACTIONS/ PERCENTAGE CALCULATOR

• Calculators for 3-way percentage, discount pricing, profit margin, tax, tip & split bill.

• Add, subtract, multiply, divide fractions

HEALTH

• BMI and calorie calculators to help you keep track of your body weight.

CONSTRUCTION CALCULATOR

• Calculators to estimate cement, sand, gravel quantities for concrete blocks, wall plastering and brick works.

• Area and volume calculator for common geometric shapes.

• Irregular land area calculator

• Solve height and distance problems using right-triangle calculator.

LIFESTYLE

• Age and date calculator

Need to know what you are paying for? Try out the free version of this calculator app from the developer profile.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.