Explore the farm with a counting sheep named Sherman, Pete the mischievous matching frog and all the barn animals you love as you join Lily the farmer through 100 fun learning games on a quest to help her barnyard buddies find a way home!

Playable by kids of all ages with lots of positive encouragement, professional narration and catchy music. Cute farm animals include cow, chicken, goat, pig, sheep, duck and frog!

Designed by parents and teachers for pre-k kindergarten preparation, this app adheres to Common Core Standards for kindergarten math.

COUNTING & NUMBER RECOGNITION

• Count forward from 1 to 10

• Connect counting to numbers

• Answer “How many?” questions

• Compare numbers to groups of items

ADDITION & SUBTRACTION

• Addition with objects

• Subtraction with objects

• Add and subtract within 5

CATEGORIES, COLORS AND GEOMETRY

• Classify objects into given categories

• Correctly name shapes and colors

• Analyze and compare shapes and colors

ADDITIONAL FEATURES:

• Items, numbers and instructions are professionally narrated

• Players are rewarded with positive encouragement

• Parental controls: Turn off sounds, music, purchases and links to our other apps

• We do not collect personal information from our users.

COMMON CORE STANDARDS

• CCSS.Math.Content.K.CC.A.1

• CCSS.Math.Content.K.CC.A.2

• CCSS.Math.Content.K.CC.B.4

• CCSS.Math.Content.K.CC.B.5

• CCSS.Math.Content.K.CC.C.7

• CCSS.Math.Content.K.OA.A.1

• CCSS.Math.Content.K.MD.B.3

• CCSS.Math.Content.K.G.A.2

=====================================

Eggroll Games builds interactive toys that promote learning and engage children through colorful interactivity without confusing buttons or menus.

Like us on Facebook at facebook.com/eggrollgames, follow us on Twitter @eggrollgames or drop in for a visit at EggrollGames.com!
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.