Anime Wallpapers Live

Anime Wallpapers Live

v1.1.3

Nhà phát hành Mereke Zhanadil
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 1.1.3
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

Ready to take a step up in customizing your device? Set spectacular backgrounds to your screen!

Get high-quality anime backgrounds for your screen and make your device happy!

* Wallpapers – huge amount of amazing anime wallpapers

* Trends – to see most popular wallpapers,every day raiting updates;

* Premium – the best anime wallpapers

* Favorites – your favorite wallpapers are always there

* More – additional information and more amazing apps

Get Anime Wallpapers Premium

Upgrade to the Premium version and unlock all premium wallpapers,get regular content updates and remove ads!

For complete access to all wallpapers,you will need to allow access to the following:

*Photos – to import backgrounds you like and set them to your Lock Screen;

All images in the “Fantastic Anime Wallpapers” are provided for entertainment and informational purpose only and may be removed at anytime following a copyright removal request. All images collected from open source databases.

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt Anime Wallpapers Live

1.1.3 for iOS 10.3 - 13

Có thể bạn thích