*** Apollo operates on Portrait Mode photos (requires iPhone 7 Plus, 8 Plus, X or NEWER). ***

Apollo is the ONLY application that enables you to add light sources to your **Portrait Mode** photos, after the photo was taken! Apollo reconstructs a 3D map of your photo which you can augment with new light sources in real time. Take your portrait mode photographs from awesome to unforgettable by selecting the color, intensity, distance of a light and illuminate your photos and selfies to your heart’s content.

***

WARNING: Taking portrait mode photos requires iPhone 7 Plus, 8 Plus, X or NEWER.

***

Apollo is the first app to use the depth data of your portrait mode photos to calculate photorealistic light and shadow. Using a proprietary processing algorithm running on your iPhone’s graphics card, Apollo is able to render light sources on a portrait scene or selfie in real time.

Apollo allows professional photographers and amateurs alike to try things that are not possible in the physical world. You can shape scene lighting by adding or even removing light. Since lights are computationally rendered in the scene, it is possible to put a light source within the frame: say hello to invisible lamps!

The UI is optimised for use with one thumb, allowing you to always view the entire photo. One price, no in-app purchases and no subscriptions.

We hope that Apollo is part of the computational photography revolution. We are doing our best but your support is crucial. Send us your feedback, ideas or bug reports on our support email.

Show off your lighting chops on our social media outlets.

— Instagram: @apollo_illumination_app and share with tag: #apollo_illumination

— Facebook page: apollo.illumination

— Follow us on twitter: @Apollo_illum or share with tag: #apollo_illumination
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.