Archives

Archives

v2.1

Nhà phát hành MacPaw Inc.
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 2.1
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

Archives là một ứng dụng cho phép iPhone hoặc iPad của bạn có thể mở khá nhiều bất kỳ tệp lưu trữ nào tồn tại. Nó dựa trên ứng dụng Mac OS X cực kỳ phổ biến “The Unarchiver”.

Nó có thể mở các tệp đã được gửi cho bạn, các tệp bạn gặp trên web hoặc thậm chí các tệp từ máy tính của bạn thông qua chia sẻ tệp iTunes. Nó cho phép bạn xem trước các tập tin bên trong kho lưu trữ, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh hoặc âm nhạc. Nếu bạn đã cài đặt một ứng dụng khác có thể mở tệp, Lưu trữ cũng có thể sử dụng ứng dụng đó để mở các tệp được chứa.

Vì nó dựa trên The Unarchiver, nó có thể xử lý một số lượng lớn các định dạng lưu trữ khác nhau: Các định dạng phổ biến như Zip, RAR, 7-zip, Tar, Gzip và Bzip2, cũng như các định dạng cũ hơn như StuffIt, DiskDoubler, LZH, ARJ và ARC. Nó cũng có thể xử lý các loại định dạng khác, như CD và DVD như ISO, BIN, MDF, NRG và CDI, nhiều Windows tự giải nén tập tin EXE, và thậm chí có thể trích xuất phương tiện từ các tập tin Flash SWF và hình ảnh từ tập tin PDF. Xem trang chủ của chương trình để biết danh sách đầy đủ.

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt Archives

2.1 for iOS 7 - 13

Có thể bạn thích