Batch Convert

Batch Convert

v1.0.2

Nhà phát hành MobiLab Co., Ltd.
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 1.0.2
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

Batch Convert] is the only batch cross converter for Live Photo, video and animated GIF.

Unlike other apps which only support conversion one by one, [Batch Convert] enables you to convert mulitple Live Photos, videos and animated GIFs at once. There is no limit on how many to convert and which type to convert. It also supports very powerful editing tools.

It is the just the best conversion tool for the market!

– Convert multiple Live Photos, videos and animated GIF at once

– Convert Live Photo to video and animated GIF

– Convert video to Live Photo and aniamted GIF

– Convert animated GIF to Live Photo and video

– Trim, crop and resize before conversion

– Edit contents with powerful tools like slow motion, reverse, split and effect

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt Batch Convert

1.0.2 for iOS 10.3 - 13

Có thể bạn thích