Bazaart++ using Bazaart hk by Pxcex.

Bazaart is an award-winning photo editing and graphic design app that will help you easily create beautiful photos, professional designs and stunning collage art. Get ready to discover endless creativity!

GET CREATIVE

• Magically remove the background from photos with the magic background eraser.

• Remove unwanted objects from your photos with the heal tool.

• Select photos, scale, rotate, position, duplicate and flip with simple touch gestures.

• Cut out photos artistically with the scissors, eraser and shape cut-out tools.

• Enhance your photos with powerful adjustments: exposure, contrast, saturation, blending, color fill, vibrance, warmth, tint, shadows, highlights, fade, blur, sharpness and opacity.

• Add up to 100 layers, each layer is independently editable and changes are completely reversible.

• Use photos from your photo albums, camera, files, photography or web search.

• Add thousands of amazing backgrounds, stickers and shapes.

• Add awesome animated stickers and GIFs.

• Add stunning photo and video overlays.

• Add text using a great selection of beautiful fonts or add your own fonts.

• Apply fabulous photo filters.

• Perfectly align images, text and more.

• Sketch and draw with the drawing tool.

• Create stop motion videos and GIFs.

• Create designs in a wide variety of preset sizes or in a custom size.

• Create your own WhatsApp stickers.

• Save as an image with an opaque (JPG) or transparent background (PNG).

• Save as a video or animated GIF.

• Organize your projects into folders.

• Share creations on Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Text, Email, and wherever you want.

PREMIUM SUBSCRIPTION

Create professional looking designs in seconds with Premium!

• Save time with magic background removal.

• Create without limits with a huge collection of templates, graphics and fonts.

• Get full access to all advanced tools and VIP support.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.