Creating beautiful and natural looking photo has never been easier. With BeautyCam you can erase acne marks, smooth skin, brighten eyes, whiten teeth, edit eye color, add filters and special effects, blur photos and so much more.

Magic Brush

Give your selfies and photos a fantastic new look with our unique effect brushes: Glow, Neon, Stars, Hearts and so much more to satisfy your imagination about funny selfie. Enjoy finger painting with numerous colors!

Professional Photo Editing

+ Blur: Selfies instantly take on a professional look with a quick blur. Just swipe to apply the effect!

+ Crop: The perfect selfie and photo is just one crop away! Tap to resize and trim

+ Photo Filters: From the romantic to the dramatic, we have dozens of special filters to make your selfies and pictures pop

+ Professional Control: Enlarge, Stretch, Slim and Rotate features give you the freedom to edit your selfies and photos the way you want!

Additional Features

+ Selfies aren’t everything – BeautyPlus works with both the front-facing and outer-facing camera

+ Selfie Timer built in so you can get off the perfect hands-free shot

+ Ready for sharing. When you are done editing, you can share to popular social sites like Facebook, Instagram, Twitter, and Snapchat!
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.