BECA Bubbles

By Tanya Lertwichaiworawit

Làm cho hình ảnh của bạn dễ thương hơn bao giờ hết với BECA Bubbles của TINKYS. BECA Bubbles cung cấp 10 bộ lọc ảnh và hơn 30 hình dán dễ thương được vẽ bởi những người minh họa tốt nhất.

Công cụ chỉnh sửa:

• Độ sáng
• Tương phản
• Độ bão hòa
• Nhiệt độ
• Độ sắc nét
• Điểm nổi bật
• Shadows
• Tint
• Huế

Bình luận cho bài viết này đang tắt.

To top