BlackCam – Black&White Camera

By pierre gougelet

BlackCam sẽ giúp bạn chụp ảnh đen trắng tuyệt đẹp với xem trước trực tiếp

Tính năng:
-Rất đơn giản để sử dụng
-Bộ lọc ống kính màu khác nhau
-Chuyển đổi chuyên nghiệp khác nhau thiết lập bộ lọc
-Bộ lọc được thể hiện trực tiếp trên màn hình máy ảnh
-Trực tiếp tương phản, độ sáng & tiếp xúc trượt
-Thêm mô phỏng phim hạt
-Thêm màu đen vignetting
-Tuỳ chỉnh EXIF nghệ sĩ tín dụng mục
-Xuất khẩu hình ảnh của bạn để Instagram, Twitter, Facebook và email
-Xuất ra các hình ảnh ở độ phân giải đầy đủ
-Thêm các bộ lọc màu đen và màu trắng hình ảnh hiện tại của bạn

Install BlackCam – Black&White Camera

Bình luận cho bài viết này đang tắt.

To top