Keeping It Crazy!
Play all sorts of different Water Balloon games with your friends in Crazy Arcade!

▣ Pre-Registration in Progress
* Community: https://www.facebook.com/cabnbm

▣ Your pals are back in 3D!
The Crazy Arcade crew like you’ve never seen them before!
Cuter! Cooler! Kookier!

▣ So many game modes, you won’t even have time to get bored!
[Normal Match] Crazy Arcade’s classic mode! Deploy strategic Super Skills to win in 2vs2 matches!
[Survival] 16 players enter, 1 player leaves! Can you survive the shrinking map?!
[Ranked Match] A true test of skill! Win matches to collect Stars and climb the ranks!
[Hoard] It’s an all-you-can-eat buffet! Get more Dumplings than the other team to claim victory!
[Custom Match] Choose your own rules, maps, and so much more! Get your friends together and play how you want!
[Treasure Island] Roll the Dice to explore the island in search of useful items!

▣ New Super Skills add strategy!
Placing Water Balloons is only the beginning.
Use a variety of powerful Super Skills to gain an edge!

▣ Supported Devices
iPhone 5S or higher, iOS 9.0 or higher

TERMS OF SERVICE : https://m.nexon.com/terms/304
PRIVACY POLICY : https://m.nexon.com/terms/305

[App Permission Information]
In order to provide services below, we are requesting certain permissions.

[Optional Permission]
Camera: To take photos or record videos for upload
Photos: To save and upload photos / videos
* Granting or denying Optional Permissions does not affect gameplay.

[Permission Management]
– Go to Settings > Privacy, select a permission and toggle the button next to the app’s name.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.