Enter the Aperture Science Enrichment Center and experience Bridge Constructor Portal – the unique merging of the classic Portal™ and Bridge Constructor™ games.

 

As a new employee in the Aperture Science test lab, it’s your job to build bridges, ramps, slides, and other constructions in 60 test chambers and get the Bendies safely across the finish line in their vehicles.

Make use of the many Portal gadgets, like portals, propulsion gel, repulsion gel, aerial faith plates, cubes, and more to bypass the sentry turrets, acid pools and laser barriers, solve switch puzzles, and make it through the test chambers unscathed.

 

Let Ellen McLain, the original voice of GLaDOS, guide you through the tutorial, and learn all the tips and tricks that make a true Aperture Science employee.

 

The bridge is a lie!

 

Features:

– The merging of two worlds: the first Bridge Constructor™ with an official Portal™ license

– Create complex constructions in the Aperture Science labs

– Let GLaDOS accompany you through tricky physics adventures

– Use portals, aerial faith plates, propulsion gel, repulsion gel, and much more to master the complicated tasks

– Evade dangers such as sentry turrets, emancipation grills, laser fields, and acid

– Help your Bendies cross the finish line – on their own or in a convoy

 

PORTAL PROFICIENCY DLC

 

Bridge Constructor Portal receives a fresh DLC as hot as a potato: Portal Proficiency

Return to the Aperture Science Enrichment Center and experience a brand-new challenge.

Finally, you are now able to not only construct bridges, but you can even place portals yourself!

It’s just like the real thing!

Face up to 30 brain-teasing, remarkably unsafe test chambers in three chapters.

Create insane constructions and decide where to place portals to show if you really are proficient in working with Portals.

Only the bravest and smartest participants will succeed and receive the Golden Condolence Letter.

Features

• New Aperture Science test series with 30 brand new, brain-teasing levels

• New feature: place the portals in the new test chambers yourself!
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.