Cam Scanner Ultimate

By Yongyong Ou

Quét các tài liệu vào hình ảnh rõ ràng và sắc nét / PDF, để lưu và gửi email.

Tính năng, đặc điểm:

* Máy quét di động
Sử dụng máy ảnh trên điện thoại để quét biên lai, ghi chú, hóa đơn, bảng thảo luận, danh thiếp, giấy chứng nhận vv

* Tối ưu hóa chất lượng quét
Xử lý thông minh và tự động tăng cường làm cho văn bản và đồ họa trông rõ ràng và sắc nét.

Install Cam Scanner Ultimate

Bình luận cho bài viết này đang tắt.

To top