Clone

Kho iPA clone (nhân bản hoặc cách gọi khác là song song) dành cho máy đã jailbreak (yêu cầu cài thêm Appsync) hoặc chưa jailbreak (yêu cầu máy tính nếu muốn miễn phí) do iOS CodeVN thực hiện hoặc sưu tầm.