Tweaked

Kho iPA tweaked (nói dễ hiểu là iPA đã được chỉnh sửa) giúp cho iPA có thêm chức năng mới, mở các chức năng VIP, Premium… do chính iOS CodeVN thực hiện hoặc sưu tầm.