City air plane pilot flight is advanced simulation developed 3d game. We are giving you the opportunity to play our best and exciting air plane flight simulation game. Get ready yourself for a new thrill of flying plane and controlling in city Airplane Pilot flight Simulator 3d.Control the plane to fly safely through the air. Unique levels, your piloting skills will be tested. Fly through tough situations to get to the destination in this airplane flying simulation.

All the necessary controls to make the gaming experience more thrilling.

Smooth and easy.

Beautiful airports and air bases.

Variety of fighter, flight planes and air crafts.

Thrilling plane crash.

Fun and challenging missions.

Targeting checkpoints and landings.

Are you a plane flying game lover or have passion to fly a plane?

City air plane pilot flight simulator lets you feed your passion by flying a real airplane and super-fast fighter planes.

Have nice takeoffs and soft landings, feel like a real pilot. City air plane pilot flight Simulator is all about getting your destination with a save pattern journey.

Control your aircraft through endless environments that includes, mountains, oceans and buildings and complete one of many missions available and get coins rewards by a new plane.

For those who love flight landing games this is the perfect plane game for them. In this plane game you love plane riding this is just the right mix of plane takeoff, flight and landing simulator. Are you thinking of landing planes at various places? You have arrived at the right best flight simulator game. In the city airplane pilot flight simulator, we also give you the feel of smooth landing when air plane tires are open for landing.

You might have played a lot of air plane games and plane pilot games but this is the best plane flying game among airplane games out there. So take your pilot to a high flight in this best flight simulator. GET, SET, FLY

Install city airplane pilot flight simulator now for free and the more interesting thing is this game is now playable offline. So play this game anywhere you want and become a pro game pilot without internet connection and absolutely for free.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.