Clan of Carnotaurus is now here!

Run across this super detailed Jurassic landscape in search of your clan members while controlling your very own Carnotaurus. The lesser known relative of the T-Rex, this giant dino is ready to run. Customize his color to make him look the way you want!! Use your clan members to help you battle the huge Dinosaur bosses. Its total Jurassic dinosaur action, all for free!

This simulator game is packed with all your favorite dinosaurs including: Velociraptor, Pterodactyl, Triceratops, Stegosaurus,, Spinosaurus, and of course T-Rex. Even some giant ants thrown in for fun.

One of the lesser know Jurassic dinosaurs around, the Carnotaurus is ready to hunt everything in sight. Help him establish his own clan, grow into a giant, and dominate the entire jurassic world.

*****Customize your Dinosaur by pressing the Edit button on the ‘Me’ page

***6 Different Color and Style Options to Choose From

Other enemy dinosaurs include : Triceratops, Raptor, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex, and Spinosaurus. Watch out for the giant ants! Race around the huge map and hunt down your enemies. Strike them before they strike you. This game is Part Animal Simulator, Part Role Playing, and Totally Action Packed.

Magic abilities include : Invincibility Shield, Electricity, Healing, and Fireball.

Top Game Features:

–Huge 3D Map

–Action packed, fast faced, 3D Dinosaur Simulator

–Realistic dinosaur sound effects and weather effects

–Locate all 6 of your family members

–Find all the magic spell books

–Call your clan when you are near your enemies

–Triceratops, Stegosaurus, Velociraptor, Spinosaurus, T-Rex

–Open World Style game

–Part RPG and Part Animal Sim

Jurassic Map Features Include:

Logs to Smash

Movable tree trunks

Super High Grass

Hidden Caves

Waterfalls and Lava!!

Game objectives:

1. Claim your territory

2. Find all 4 of your own Clan members

3. Find all the magic spell books

4. Defeat all the Bosses

5. Defeat all the enemy Carnotuarus Clan Bosses

6. Defeat all the Super bosses

We would love it if you let us know what you think about this game. We try hard to respond to all comments and listen to your suggestions. This app is a result of your feedback. At Wildfoot, we love 3D animal simulators and our goal is to set the standard of quality for animal simulators. We try to bring you the best animal sims possible, and still keep them free to download.

Check out our Facebook page:
https://www.facebook.com/wildfootgames for updates.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.