— Clan of T-Rex is finally here!! —

This is the one you have been asking about – Clan of T-Rex. The Clan game above all others.

The most popular Jurassic dinosaur around, now comes to your nearest mobile device. Enter this Jurassic world as a young Tyrannosaurs Rex and help him grow into a giant.

**Customize your T-Rex by pressing the Edit button on the Me page**

Other enemy dinosaurs include : Pterodactyl, Triceratops, Stegosaurus, Raptor, and Spinosaurus. Strike them before they strike you. Part Role Playing, Part Animal Simulator, and Totally Action Packed.

Magic includes : Fireball, Electric Shock, Healing, and Invincibility Shield.

Top Game Features:

— Claim your territory

— Locate all 6 of your family members

— Use the Call button when you are near your enemies

— Fast faced, action packed 3D Dinosaur Simulator

— Realistic dinosaur sound effects

— Triceratops, Stegosaurus, Velociraptor, Spinosaurus

— Open World Style game

— Huge 3D Map

Jurassic Map Features Include:

Waterfalls and Lava!!

Breakable Logs

Movable tree trunks

High Grass

Trees, Rivers, and much more!!

Game objectives:

1. Claim your territory

2. Find all 6 Dino Clan members

3. Find all the magic books

4. Defeat all the Bosses

5. Defeat all the enemy Clans

6. Defeat all the Super bosses

—When you complete all of the above- you WIN!!–

Please please please let us know what you think about this game. We tried hard to respond to all comments and listen to your suggestions. At Wildfoot, we love 3D animal simulators and our goal is to set the standard of quality for animal sims. For example – some people want a much slower paced game, while some people want a very fast paced game. We tried to balance these two ideas to provide the best gaming experience.

Please visit our Facebook page:
https://www.facebook.com/wildfootgames for updates. Believe in yourself, and believe in your Clan of T-Rex!
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.