Copied

Copied

v3.0.1

Nhà phát hành Kevin Chang
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 3.0.1
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

Lưu đoạn mã dữ liệu bằng Sao chép để bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng khi bạn cần chúng.

• Lưu văn bản, liên kết và hình ảnh sao chép từ bất kỳ ứng dụng như cắt.
• Sao chép đoạn trích lại vào khay nhớ tạm thời của bạn và dán chúng vào bất cứ đâu.
• Chuyển đổi các đoạn văn với formatters văn bản hoặc tạo ra của riêng bạn.
• Xem và chỉnh sửa dữ liệu trên khay nhớ tạm của bạn.
Sử dụng trình duyệt tích hợp để tự động lưu tất cả dữ liệu được sao chép từ một trang web.
• Lưu và tổ chức một số lượng không giới hạn các đoạn trích sử dụng danh sách. (Đã sao chép +)
• Đồng bộ danh sách và các đoạn trích trên tất cả các thiết bị iOS và macOS *. (Đã sao chép +)
• Tạo các quy tắc để tự động thêm các đoạn trích vào danh sách hoặc áp dụng một trình định dạng văn bản. (Đã sao chép +)

Kéo và thả (chỉ dành cho iOS 11)

• Được tối ưu hóa để kéo và thả trên cả iPad và iPhone.
• Kéo nhiều đường viền vào thanh tác vụ để thực hiện các tác vụ theo lô.
• Kéo văn bản / liên kết / hình ảnh vào ứng dụng để lưu. (chỉ dành cho iPad)
• Kéo và thả các clip đã lưu để dán vào các ứng dụng khác. (chỉ dành cho iPad)
• Kéo các đoạn để di chuyển nó vào một danh sách hoặc sắp xếp lại nó trong danh sách. (Đã sao chép +)
• Kéo danh sách để sắp xếp lại danh sách của bạn hoặc thả danh sách vào thùng rác để xóa nó. (Đã sao chép +)

Đã sao chép cũng có một số tiện ích mở rộng ứng dụng để tăng cường công việc hàng ngày của bạn.

Bàn phím được sao chép

Nhập nội dung văn bản và liên kết trực tiếp vào bất kỳ trường nhập văn bản nào.
• Tìm các đoạn cắt mà bạn muốn với tìm kiếm.
• Chọn văn bản trong bất kỳ ứng dụng nào và định dạng lại nó tại chỗ. (chỉ iOS 11)
• Lưu văn bản đã chọn như một sự cắt xén từ bàn phím. (chỉ iOS 11)

Widget hôm nay

• Cung cấp truy cập nhanh đến tất cả các clip của bạn mà không cần chuyển đổi ứng dụng.
• Xem nội dung của khay nhớ tạm thời của bạn và xóa nó nếu cần.
• Sao chép và lưu các đoạn trích ngay từ tiện ích.

Chia sẻ Tác vụ trên trang tính

• Nhiều hành động cũng được cung cấp trong bảng chia sẻ iOS.
• Thao tác Lưu vào Tác vụ đã sao chép sẽ lưu ngay văn bản, liên kết và hình ảnh trực tiếp vào Sao chép.
• Clipper được sao chép sẽ hiển thị dữ liệu được lưu và cho phép thay đổi được thực hiện trước khi lưu.
• Trình duyệt được Copied sẽ mở các liên kết trong trình duyệt tích hợp để bạn có thể nhanh chóng lưu nhiều đoạn trích từ một trang web.

Hình dán

• Sử dụng hình ảnh được lưu trong Đã sao chép dưới dạng hình dán.

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt Copied

1.1.4 for iOS 8 2.0.6 for iOS 9 3.0.1

Có thể bạn thích