Provides downloads from some popular video websites.

The app now includes a fully integrated browser and a video player. Videos can be viewed online and offline.

You can download videos from cloud services like Dropbox, Google Drive and Box.

Video Playback:

– Directly play videos in the app

– Play almost any video format

– Download and play your favourite videos

– Play videos online

– Play videos attached in your email directly when opening the app

– Playlist to store video category wise

Supported video formats:

mov, mp4, avi, wmv, mpeg, mpeg1, mpeg2, mpeg4, rmvb, flv, f4v, mkv, dat, vob, mts, ogg, mpg, wma

Please note that YouTube, vimeo and most other videos can not be downloaded for copyright reasons. Download for this videos is restricted

With the Document Manager documents and images can be managed and read on the iPhone and iPad. You can convert documents, webpages to PDFs. The document manager supports PDF, MS Office, iWorks and the most common document formats

The Video Player + Document Manager is your all-in-one document and video management solution for iPhone, iPod touch and iPad. It can download and play videos, catch documents from PC or Mac via USB cable or WIFI, email attachments, Dropbox, box and FTP and save it on your iPhone, iPod Touch or iPad locally.

File transfer

Use iTunes file sharing to transfer files directly to your device via USB cable and WIFI.

Access, view documents and upload from/to Google, box and Dropbox

Download and upload document via FTP

Document Manger Pro supports PDF, MS Office, iWorks and the most common file types.

Document Manager Pro Features:

– Built-in viewer supports PDF, MS Office (Word, Excel and Powerpoint) and Apple iWork (Keynote, Pages and Numbers) files, HTML, RTF, TXT, PNG, JPG, GIF etc

– Zip and unzip files

– Create folders and sub folders

– Move files from one folder to another

– Send your files to / Open your files in other apps, e.g. pages, numbers, etc.

– Save files from emails using the open in feature

– TV / VGA out

– Print documents from Document Manager on iOS 4.2 or later

– Email files to Your Colleagues or Friends directly from Document Manager Pro

– Transfer files to iPhone, iPod or iPad

– Zoom PDFs and other documents

– Convert documents ( MS Office, iWorks and the most common file types) to PDF

– Build in web browser: Convert web pages to PDFs for offline reading on the iPhone or iPad

– Convert maps to PDF

Note: The app is not designed for downloading and sharing illegal files, such as videos, pictures that contain property rights.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.