DoDa+

DoDa+

v1.1.1

Nhà phát hành KIM SUNGJUN
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 1.1.1
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

Easily download videos from Dropbox, Google Drive, OneDrive and watch on your iPhone, iPod Touch and iPad!

2 Easy Steps to download a video:
– Log in to Dropbox, Google Drive, OneDrive
– Select videos you want to download

・Downloading:
– Unlimited Download
– Download from Clouds(Dropbox, Google Drive, OneDrive)

・Converting.
– Unlimited Converting
– Convert downloaded video to mp3.
– One-touch conversion.

・Video Player:
– Fully featured video player
– Playlist manager
– Supports standard formats such as mp4, mov, m4v, 3gp, mpeg, etc…

・File Manager:
– Import files from Camera Roll
– Video playlists
– Rename and delete files

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt DoDa+

1.1.1 for iOS 9.3 - 13

Có thể bạn thích