DoubleH3lix v8.0

DoubleH3lix v8.0

vDoubleH3lix v8

Nhà phát hành Siguza and Tihmstar
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản DoubleH3lix v8
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

DoubleH3lix là một công cụ jailbreak được phát triển cho các thiết bị 64 bit chạy phần mềm iOS 10-10.3.3. Nó được phát triển bởi Siguza và Tihmstar.

Nó dựa trên việc khai thác v0rtex của Siguza, bỏ qua KPP và một kính ngắm hỗ trợ tất cả các phiên bản ngoài hộp.

Hãy suy nghĩ về nó như là một phiên bản 64-bit của jailbreak h3lix ban đầu.

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt DoubleH3lix v8.0

DoubleH3lix v8 for iOS 10-10.3.3

Có thể bạn thích