DU Recorder is a reliable, and easy-to-use stream creator and screen recorder. With DU Recorder , you can livestream your screen to YouTube, Facebook and Twitch and record screen videos. DU Recorder makes it easy to livestream and record content from your screen, like games, live shows, sports, and more.

Advantages:

– NO ADs

– HIGH-QUALITY livestreaming and recording

Features:

Livestream to YouTube, Facebook and Twitch

Add the screen recording feature to your control center. Simply log in to your YouTube, Facebook and Twitch account, choose the settings as you want, and start livestreaming to YouTube, Facebook and Twitch via the screen recording feature! These handy options give you a better livestreaming experience:

– High-quality livestreaming, with various resolution options

– Set your livestream to public, unlisted, or private to protect privacy

– Supports Replaykit, for livestreaming directly from Replaykit-compatible games

Screen Recording

Add the screen recording feature to your control center, tap the Record button, and choose DU Recorder to record your screen and save videos to your device. DU Recorder provides stable and fluid screen recording. With this screen recording feature, you can easily record popular mobile game videos, video calls with family and friends, and even popular live shows!

Video Editing

You can easily perform the following video editing operations with the screen recorder:

– Trim video/Remove the middle part of the video

DU Recorder Premium

– Join now and enjoy all the features!

– Included features:Remove watermark, Custom watermark, Custom pause picture, Speed, Crop, RTMP broadcast, VIP feedback channel and more wonderful content.

– When you purchase DU Recorder Premium, you will use all paid features and materials.

– DU Recorder Premium is billed monthly or annually at the rate corresponding to the selected plan.

– Payment will be charged to your iTunes account at confirmation of purchase.

– According to the Apple Store policy, your subscription will be automatically renewed after the free trial ends.

– Subscriptions will automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of current period.

– Your account will be charged according to your plan for renewal within 24 hours prior to the end of the current period. You can manage or turn off auto-renew in your Apple ID account settings at any time after purchase.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.