[*] Game Features

– Cave levels are randomly generated, providing a new experience each time you play!

– Hundreds of monsters to defeat!

– Hundreds of equipment to collect!

– Hundreds of quests and achievements to conquer!

– Enchant, Reform, Level up, and collect Gold! An abundant new world to explore!

[*] Back Story

Black Haze is a border town renown for its rich mineral deposits, which has fallen on hard times of late. In this city, it is difficult to tell the difference between good and evil. Following the mysterious disappearance of the former lord, the fragile balance of the city is disrupted. You are Royde, and you have been chosen by the king to bring balance back to Black Haze and investigate the strange reports that have come from the city.

[*] Battle & Classes

– 9 classes, each with unique skills. Build your party however you choose.

– Intricate turn-based combat lets you become the master of the battlefield

– Characters develop traits that can help or hinder. You must decide how to use them.

[*] Maps & Monsters

– Follow the story or venture off on your own to bring your enemies to justice.

– Challenging enemies will keep you on your toes. Do not underestimate them or it will mean your destruction.

– Rare and powerful enemies will challenge you. Defeat them to collect precious loot and prove your valor.

[*] Contact Us

Please contact us with any question, suggestions, concern, or advice!

Support Email: [email protected]

FACEBOOK: https://goo.gl/zPtps1
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.