Danh sách chuyên mục

EveryCord – Record & Broadcast

EveryCord – Record & Broadcast

v1.1.4

Nhà phát hành Anthony Agatiello
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 1.1.4
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

EveryCord, by the makers of iRec, flawlessly records your iOS 11 screen and saves it locally on the device at full HD and 60 FPS. Our app supports device-wide screen capture/recording – it IS NOT a “web browser recorder” that cannot record out of the app. With EveryCord, you can record your entire screen, including your favorite games, moments, and funny videos on the fly with fully customizable settings.

We also support live-streaming directly to YouTube, Twitch, and more services that support RTMP streaming!

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt EveryCord – Record & Broadcast

1.1.4 for iOS 11 - 13

Có thể bạn thích