Facebook++ thêm các tính năng mới và xóa các hạn chế khỏi ứng dụng Facebook:

 • Tải video xuống thiết bị của bạn
 • Cải tiến cho Messenger:
  • Sử dụng Messenger trong ứng dụng Facebook
  • Xem dấu thời gian cho mọi tin nhắn
  • Gửi số lượng ảnh không giới hạn
  • Vô hiệu hóa VoIP
 • Sao chép video vào clipboard để dán hoặc gửi sau hoặc lưu / tải xuống album
 • Xem các ảnh gần đây nhất thay vì ảnh phổ biến
 • Bảo vệ ứng dụng Facebook bằng Touch ID hoặc mật mã
 • Ẩn tab
 • Tắt tự động phát video
 • Chế độ toàn màn hình
 • Bật lại điều hướng thanh bên cũ
 • và nhiều hơn nữa!

Install Facebook++

Bình luận cho bài viết này đang tắt.

To top