Facebook

Facebook

v250.0

Nhà phát hành Facebook, Inc.
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 250.0
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

Giữ liên lạc với bạn bè nhanh hơn bao giờ hết.
• Xem bạn bè đang làm gì
• Chia sẻ thông tin cập nhật, ảnh và video
• Nhận thông báo khi bạn bè thích và bình luận về bài viết của bạn
• Xem và tương tác với video trực tiếp
• Chơi trò chơi và sử dụng các ứng dụng yêu thích của bạn

Đọc Chính sách sử dụng dữ liệu, Điều khoản của chúng tôi và thông tin quan trọng khác trong phần pháp lý của mô tả về App Store.

Việc tiếp tục sử dụng GPS chạy nền có thể làm hết pin nhanh chóng. Facebook không chạy GPS trong nền trừ khi bạn cho phép chúng tôi bằng cách bật các tính năng tùy chọn yêu cầu điều này.

Miêu tả phiên bản:

ver 82.0: không có cái vuốt camera từ trái qua (bắt đầu từ ver 83 sẽ có)

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt Facebook

11.0 for iOS 6 12.0 13.0 14.0 21.0 24.0 25.0 30.0 35.0 40.0
41.0 50.0 52.0 55.0 57.0 60.0 61.0 62.0 for iOS 7 65.0 67.0
74.0 74.2 75.0 80.0 82.0 84.0 85.0 87.0 89.0 90.0
95.0 100.0 132.0 138.0 140.0 145.0 150.0 160.0 165.0 166.0
174.0 for iOS 8 195.0 201.0 235.0 237.0 240.0 241.0 for iOS 9 245.0 250.0

Có thể bạn thích