FAQs

Mẹo: Trước khi tải app/game nhìn dòng màu đỏ trên cùng xem sử dụng tài khoản nào, truy cập https://id.codevn.net lấy tài khoản đó đăng nhập vào Appstore trước rồi sau đó tiến hành tải app/game tại iOS CodeVN.

1. Lấy tài khoản kích hoạt app/game ở đâu?
– Tài khoản kích hoạt được cập nhật liên tục tại https://id.codevn.net

2. Sử dụng tài khoản kích hoạt app/game thế nào?
– Mỗi app/game đều có dòng màu đỏ ở trên cùng ghi rõ tài khoản kích hoạt, sử dụng đúng tài khoản để kích hoạt.
– Không thể sử dụng tài khoản cá nhân của các bạn để kích hoạt app/game tại iOS CodeVN.

3. Khi chọn phiên bản có phần for iOS …, vậy for iOS … có nghĩa gì?
– for iOS … có nghĩa rằng phiên bản đó là phiên bản cuối cùng hỗ trợ cho iOS …
Ví dụ: Facebook 174.0 for iOS 8 thì phiên bản 174.0 chính là phiên bản cuối cùng hỗ trợ iOS 8, bạn có thể tải về phiên bản thấp hơn cho iOS 8 nhưng không thể tải các phiên bản lớn hơn 174.0

4. Lỗi “Liên kết không tồn tại”
– Load lại vài lần hoặc sử dụng trình duyệt Puffin tải từ Appstore.

5. Mở app/game bị văng mặc dù chưa đăng nhập
– App/game có khả năng không tương thích với máy hoặc phiên bản iOS mà bạn đang sử dụng, vui lòng chọn phiên bản khác.

6. Đăng nhập xong bị văng/không kích hoạt được
– Sử dụng sai tài khoản để kích hoạt, đọc kỹ dòng màu đỏ để lấy tài khoản kích hoạt cho đúng.
– Trường hợp đăng nhập đúng tài khoản nhưng bị văng vui lòng đăng nhập tài khoản ở dòng màu đỏ vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

7. Lỗi “Không thể tải về lúc này”
– Nếu bạn sử dụng VPN vui lòng tắt VPN và thử lại.
– Nếu tải app gần xong mà báo lỗi này là do phiên bản bạn đang tải không phù hợp với phiên bản iOS bạn đang sử dụng.

8. Lỗi “Không thể kết nối đến filedn.com”
– Thêm domain filedn.com vào White List của các app chặn quảng cáo và tải lại.

9. App/game tải tại iOS CodeVN có bị thu hồi hay không?
– Đối với các app/game có ghi sử dụng tài khoản để kích hoạt thì sử dụng vĩnh viễn.
– Đối với các app/game tin cậy chứng chỉ sẽ bị thu hồi.

10. Lỗi “Không thể xác minh – ID Apple hoặc mật khẩu của bạn không đúng”?

Lỗi này do bạn nhập sai ID hoặc sai mật khẩu, vui lòng gõ từng ký tự một cách cẩn thận hoặc mật khẩu bạn nhập đã cũ (truy cập https://id.codevn.net để lấy mật khẩu mới)