File Manager with PDF Creator & Document Editor app is the all-in-one document management solution for iPhone, iPod touch and iPad. It can catch documents from PC or Mac via USB cable or WIFI, email attachments, Dropbox and Box and save it on your iPhone, iPod Touch or iPad locally. Cool app that allow you to create PDF from Map, Website and any other text files.

It supports PDF, MS Office, iWorks and the most common file types.

File Transfer
– Use iTunes file sharing to transfer files directly to your device via USB cable and WIFI
– You can also transfer file to your app via Wifi file sharing feature from your desktop
– Manage and view documents and upload on box or can download from box
– Handle and view documents and upload on Dropbox or can download from Dropbox
– Open in File feature to open the document in different app like numbers, pages
– Sorting files based on date, size and name
– Search file any time based on specific keyword

Document Editor
– Edit text on your iPhone or iPad and save as rtf file
– Can handle the text file to edit the content in the file and also can share them

PDF Converter
– Convert image, documents (MS Office, iWorks and the most common file types) to PDF
– Build in web browser and convert web pages to PDFs for offline reading on the iPhone or iPad
– Convert maps to PDF and you can read it as PDF for offline usage

PDF Reader
– Advances PDF reader to read in all orientations
– Supports Encrypted (password protected) PDFs
– PDF links to open URL in browser directly
– Supports PDFs with rotated pages
– Bookmark the page in PDF for future reading

Features:
– Document Viewer supports PDF, HTML, RTF, TXT, PNG, JPG, GIF, MS Office (Word, Excel and Powerpoint) and Apple iWork (Keynote, Pages and Numbers) files, etc
– Create folders and sub folders
– Move files from one folder to another
– Send your files to / Open your files in other apps, e.g. numbers, pages, etc.
– Save files from emails using the open in feature
– Share files over the Wifi
– Print documents from My PDF Doc easily
– Email files to Your Friends or Colleagues directly from My PDF Doc
– Transfer files to iPhone, iPod or iPad
– Zoom PDFs and other documents
– Share files and manage them in your Box and Dropbox account
– Create Voice Memo and store in the application and also can share with anyone
– My Photos feature by which you can open your photos from Photo Gallery and store inside the application and also can share with your friends.
– My Videos feature by which you can open your videos from Video Gallery and store inside the application and also can share with your friends.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.