Final Fantasy III — now on iPhone!

 

When darkness falls and the land is robbed of light, four youths are chosen by the crystals to embark upon a journey to save the world.

 

FINAL FANTASY III was the first title in the FINAL FANTASY series to become a million-seller, establishing once and for all that Square Enix’s classic RPG saga was here to stay.

 

A hallmark of innovation for the entire series, FINAL FANTASY III incorporates not only a job system that lets characters change classes at any time to the ability to summon powerful creatures such as Shiva and Bahamut.

 

The 3D remake of FINAL FANTASY III, with fully-rendered 3D graphics, duplicated the original’s success.

 

– The four protagonists have been completely redesigned and new scenarios have been added.

 

– The 3D remake has really brought the cutscenes and battles to life.

 

– The Job system has been improved to bring out its best and most unique aspects, resulting in a more balanced game that is easy to enjoy.

 

– New save functions, including autosave, allow for players to quit the game at any time without fear of losing their progress.

 

——————————————–

 

Aditionally, the smartphone version has been improved to include the following:

 

– High resolution graphics and retouched cutscenes.

 

– Smooth, intuitive touch-panel controls specifically tailored to improve the gaming experience.

 

– Gallery Mode, where players can view illustrations from the game or listen to the soundtrack, has been added.

 

– New visual designs for the Job Mastery Cards and the Mognet .
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.