Create and save complete multi-track music projects on your iPad, iPhone or iPod Touch. Record,

sequence, edit, mix and render complete songs.

FEATURE HIGHLIGHTS

• High quality synthesizers, sampler, drum kits & sliced-loop beats (see below)

• Effects include over 15 FX modules to enhance your mix (see below)

• Step sequencer for fast percussion programming

• Configurable virtual piano-keyboard & Drum pads

• MIDI controller support. Play instruments and link to knobs/sliders

• MIDI file import/export (import entire MIDI files, export tracks)

• Audio recording (with monitoring), track-length stem/wav import

• Browse sample and presets with pitchable-preview

• Pan, volume, release and attack time configurable per instrument

• High quality audio engine (input/output latency depends on your device)

• Mixer: Per-track mute, solo, effect bus, pan and volume adjustment

• Piano roll editor to enter notes & chords or to edit recorded performances

• Intuitive screen layout configurable to work with all screen resolutions and sizes.

• Save and load your songs, import/export to WAV, MP3, FLAC & MIDI

• IAA App support (In/Out), Audiobus support (In/Out)

• Audio recording (external and internal sources)

• Share your songs via Sync to other Mobile 3 devices / installations

• Load your projects in the FL STUDIO* FREE ‘Plugin’ Version of this App#

IN APP PURCHASES

FL Studio Mobile includes in-app purchases of two Instrument modules (Groove Machine Synth & Transistor Bass Synth) and some sample library content for DirectWave (sample player).

Included Instrument modules: Drum Sampler, DirectWave Sampler, MiniSynth & SuperSaw.

Included Effect modules (all Effects modules are included): Auto Ducker, Chorus, Compressor, Limiter, Distortion, Parametric Equalizer, Graphic Equalizer, Flanger, Reverb, High-Pass/Low-Pass/Band-Pass/Formant (Vox) Filters, Delays, Phaser and Stereoizer.

Included Content: Drum Samples – 1031, DirectWave Instruments – 272, MiniSynth presets – 147, SuperSaw presets – 155. The user forum (tap HELP and USERS & SUPPORT FORUM in the App) includes access free DirectWave, MiniSynth and SuperSaw content. The USER MANUAL + VIDEO TUTORIALS further explain how to import your own content.

WANT TO TRY BEFORE YOU BUY?

Install FL STUDIO 20 for macOS / Windows and you can use the FL Studio Mobile Plugin. This is identical to the App, as a plugin inside FL Studio. Get it here: http://www.image-line.com/downloads/flstudiodownload.html

MANUAL / SUPPORT / TRAINING / VIDEOS

http://support.image-line.com/redirect/flstudiomobile_help

http://support.image-line.com/redirect/flstudiomobile_videos

TROUBLE-SHOOTING & ISSUES

Please help us to help you! In the App, tap ‘Help > Users & Support Forums’ to register FL Studio Mobile to your Image-Line account and gain access to the forum. You can then report bugs, make feature requests and access free downloadable content:

http://support.image-line.com/redirect/flmobile_forum
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.