Full HD Video Recorder – Video screen

By VTM Co., Ltd

1) Open app
2) Tap「Start」button to start recording
3) After finishing your work, tap「Video List」button to preview your video.

* Version 2.0: Correspondence of horizontal screen recording

 

Lưu ý: do đây là bản FREE nên chỉ lưu được video nhỏ hơn 1 phút và có quảng cáo, các bạn nên sử dụng BB Rec sẽ tốt hơn.

Install Full HD Video Recorder – Video screen

Bình luận cho bài viết này đang tắt.

To top