Gboard is a new keyboard from Google for your iPhone. It has all the things you would expect from a great keyboard — GIFs, emojis, and Glide Typing — plus Google Search built in. No more app switching; just search and send, right from your keyboard.

Search and send anything from Google:
• Nearby stores and restaurants
• Videos and images
• Weather forecasts
• News and articles
• Sports scores
• And anything else you’d search on Google

GIFs — Search GIFs for the best reaction

Emoji Search — Find the perfect emoji, faster

Glide Typing — Type faster by sliding your finger from letter to letter

Privacy
We know the things you type on your phone are personal, so we’ve designed Gboard to keep your private information private.

What Gboard sends to Google:
• Gboard sends your searches to Google’s web servers to give you search results.
• Gboard also sends usage statistics to Google to let us know which features are used most often and to help us understand problems if the app crashes.
• If you use Gboard’s microphone, voice input will be sent to Google for transcription.

What Gboard doesn’t send to Google:
• Other than your searches and voice inputs, Gboard doesn’t send anything you type to Google, whether it’s a password or chat with a friend.
• To help you with spelling and to predict searches you might be interested in, Gboard will store the words you type on your device. This data is not accessible by Google or by any apps, and can be cleared at any time.
• If you’ve turned on contacts search in Gboard search settings, this allows Gboard to search the contacts on your device so you can easily share. None of these queries are sent to Google.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.