Getting Over It

Getting Over It

v1.13

Nhà phát hành Bennett Foddy
Chuyên mục Games , ID
Phiên bản 1.13
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

A game I made

For a certain kind of person

To hurt them.

• Climb up an enormous mountain with nothing but a hammer and a pot.

• Listen as I make philosophical observations about the problem at hand.

• Between 2 and ∞ hours of agonizing gameplay, depending. The median time to finish for my playtesters was 5 hours, but the mean was closer to ∞.

• Lose all your progress, over and over.

• Feel new types of frustration you didn’t know you were capable of.

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt Getting Over It

1.13 for iOS 8 - 13

Có thể bạn thích