Get more done with the new Google Chrome on iPhone and iPad. Now more simple, secure and faster-than-ever, with Google Smarts built-in.

• FASTER BROWSING – Chrome’s address bar uses Google Search to make any fact-finding mission fast and simple. It also searches your Google Drive, so diving into next week’s vacation plan is just that much easier.

• ARTICLES FOR YOU – Chrome surfaces articles, blogs, and content that we think you might like. The more you use Chrome, the more personalized it gets. So you’ll always have what’s most relevant to you at your fingertips.

• GOOGLE TRANSLATE – No matter where you are on the web, or the globe, Chrome lets you translate an entire site in a single click with Google Translate built-in. Chrome also automatically prompts translation when you need it.

• MANAGE YOUR TABS – open as many tabs as your heart desires and manage them in the new grid shapes to easily view and compare websites.

• SYNC ACROSS DEVICES – Signing into Chrome automatically syncs across your laptop, tablet, or on your phone. You get the same experience – no matter where you go.

• AUTOFILL FORMS & PASSWORDS – Remembering p4$$w0rd$ is a thing of the past. Chrome can store your address and payment details, so you can fill out forms with just one click.

• VOICE SEARCH – use the magic of Google voice search to find answers on-the-go without typing

• PRIVACY – use Incognito mode to browse without saving your history (learn more at http://goo.gl/WUx02)
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công