Grab Driver

Grab Driver

v1.51.0

Nhà phát hành Grab.com
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 1.51.0
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

Ứng dụng tài xế Grab Driver đã có thể tải trực tiếp từ Apple App Store.

Giờ đây, bạn có thể xem các chương trình thưởng trực tiếp trong ứng dụng, xem các vùng nhu cầu cao qua bản đồ nhiệt, và theo dõi doanh thu hàng ngày trên giao diện mới.

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt Grab Driver

1.32.0 for iOS 8 1.51.0 for iOS 9

Có thể bạn thích