Sử dụng Hangouts để giữ liên lạc. Nhắn tin cho bạn bè, bắt đầu cuộc gọi thoại hoặc video miễn phí và tham gia cuộc trò chuyện với một người hoặc một nhóm. Nói nhiều hơn với ảnh, hình dán và biểu tượng cảm xúc.

• Bao gồm tất cả bạn bè của bạn với các cuộc trò chuyện nhóm cho tối đa 150 người.
• Nói nhiều hơn với thông báo trạng thái, ảnh, biểu tượng cảm xúc, hình dán và GIF động.
• Dễ dàng chia sẻ vị trí hiện tại của bạn với bất kỳ cuộc hội thoại nào với tích hợp Maps.
• Biến bất kỳ cuộc trò chuyện nào thành cuộc gọi điện video nhóm miễn phí với tối đa 10 người bạn.
• Gọi bất kỳ số điện thoại nào trên thế giới (và tất cả các cuộc gọi tới những người dùng Hangouts khác đều miễn phí!).
• Kết nối tài khoản Google Voice của bạn để tích hợp số điện thoại, SMS và thư thoại.
• Giữ liên lạc với bạn bè trên tất cả các thiết bị của bạn.
• Nhắn tin cho bạn bè bất cứ lúc nào, ngay cả khi họ đang ngoại tuyến.
• Quản lý các ứng dụng di động từ xa bằng Google Cloud.

Lưu ý: Có thể áp dụng phí nhà cung cấp dịch vụ di động và ISP. Cuộc gọi tới người dùng Hangouts miễn phí nhưng các cuộc gọi khác có thể bị tính phí.

Install Hangouts

Bình luận cho bài viết này đang tắt.

To top