**2019 Apps We Love** – Apple

Hatch rewards you for reading, studying, and completing homework. Unlock rare creatures with your focus energy and collect them all in your zoo. Be on the lookout for elite, legendary, and limited edition creatures. Focus sessions of 25 minutes or longer guarantees at least a rare species.

-Creature Key-

Common: Green

Uncommon: Blue

Rare: Purple

Legendary: Gold

Elite: Electric Black or Red

Limited Edition: Varies

How it Works iPhone:

1. Set your Hatch timer from 5 to 120 minutes

2. Stay focused without leaving the app

3. Enter the goal or other information for this session

4. Hatch your new friend

-How it Works iPad-

1. Set your Hatch timer from 5 to 120 minutes

2. You may let the timer run in the background

3. Complete your task

4. Hatch your new friend

Parents & Teachers:

Hatch utilizes positive behavioral reinforcement as a way to reward students for staying focused and completing tasks. We recommend starting off with shorter sessions, 5-10 minutes, and gradually increasing the focus sessions as your child or student becomes accustomed to staying focused for longer periods of time without interruption.

Pro Tip: Create a family or class focus group. Give your group a fun name and compete to see who can log the most focus minutes in the family. Set your Hatch timer for 25-30 minutes at night and let everyone in the family curl up with their favorite book and come together when it’s time to see what everyone has hatched.

Endorsed by Order out of Chaos (@orderoutofchaos) as a tool to help students with ADHD or those who are otherwise easily distracted
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.