HDM – HD Phim

HDM – HD Phim

v1.1

Nhà phát hành Long Dinh
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 1.1
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

Ứng dụng giúp người dùng tiếp cận các nguồn xem phim, tìm hiểu thông tin các bộ phim mới
Các chức năng của ứng dụng:
– Cập nhật phim mới thường xuyên
– Xem trước trailer trên youtube
– Sưu tầm phim từ nhiều nguồn khác nhau
– Lưu lại các phim hay yêu thích hoặc đã xem

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt HDM – HD Phim

1.1 for iOS 9 - 13

Có thể bạn thích