iGuzheng is a Chinese plucked zither that has a history dated back to 500 B.C. It is rich in playing techniques. The performer plucks the strings with his right-hand fingernails, while his left-hand fingers apply pressure to the strings to execute vibratos, slides, other embellishments and occasional plucking techniques.

iGuzheng™ supports many playing techniques as an acoustic Guzheng:

– Playing techniques for Right Hand:
Pluck, Gliss, Tremolo(Shake/摇指) / Automatic Tremolo

– Playing techniques for Left Hand:
Pitch slide, Samll-Vibrato,Big-Vibrato, Tap Pitch (Dian Yin – 点音)

Main Features:

√ High quality stereo samples from Guzheng.

√ Full 21 strings.

√ Automatically play “Shake” technique (自动摇指) when touches moving on the string horizontally.

√ Smart snapping to the correct pitch grid when moving the pitch slider.

√ portamento / Vibrato.

√ “Dian Yin” Effect (点音/Tap Pitch), Tapping pitch slider after plucking string to make “Dian Yin” sound effect

√ Strings’s spacing is scale-able.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.