InShot Full in-appInShot ProInShot++ iPA by Lê TíiOS CodeVN.

InShot – Handy, Comprehensive and Fun!

Features:

Video

– Trim video

– Cut/Delete middle part of a video

– Merge videos

– Adjust video speed

for Instagram

– Blur border for photo and video. Make it square ready for Instagram.

– Colored border to make it square ready.

– Move video/photo inside the square.

Music , Effects & Voice-overs

– Add your own music to video, like mp3 files and other format.

– Lots of fun sound effects.

– Add voice-overs.

– Easy to sync sound and video, with timeline features.

– Volume control for both original video sound and mp3 songs.

Text & Emoji

– Add text on video and photo.

– Add emoji on photo.

– With timeline features, easy to sync text and emoji with video.

Filters

– Lots of Photo filters

– Unique Video filters

Edit

– Rotate, Flip photo or video.

– Photo Collage

Share

– High video output resolution.

– Share to social apps, like Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc.

InShot Pro Unlimited Subscription

– With an InShot Pro Unlimited subscription, you have access to all features and paid editing materials including stickers, filter packages etc. Watermark and advertisements will be removed automatically.

– InShot Pro Unlimited subscription is billed monthly or annually at the rate corresponding to the selected plan. In addition, a one-time payment will be offered if needed, which is not one of the subscription plan.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.