Instagram++

Bởi UnlimApps

 • Chuyên mục: iOS App
 • Ngày tải lên: 01/08/2018
 • Nhà phát triển: UnlimApps
Vui lòng sử dụng Safari trên iOS để cài đặt app
Đọc bài hướng dẫn TẠI ĐÂY

Mô tả

Instagram++ thêm các tính năng mới vào ứng dụng Instagram

 • Lưu ảnh và video vào thiết bị của bạn
 • Chuyển đổi giữa chế độ xem lưới hoặc chế độ xem danh sách mặc định
 • Ẩn nhận xét trong dòng thời gian của bạn
 • Mở liên kết bên trong Instagram
 • Hiển thị chú thích khi thu phóng hình ảnh
 • Chia sẻ video / ảnh với ứng dụng của bên thứ ba
 • Thu thập lại ảnh và video
 • Xem dấu thời gian đầy đủ cho bài đăng (ngày và giờ)

keyboard_arrow_up