Rocket for Instagram (Instagram Rocket) could be categorized as an Instagram user’s dream tweak, because it’s going to let you do things that the photo and video sharing social network probably doesn’t want you to do, but nevertheless they’re things you, the user, have wanted for a long time.
If you’re an Instagram user looking to enhance your abilities within the app and obtain features that no stock user is ever going to get, Rocket for Instagram could be your new best friend.

 • Browse home feed in grid layout.
 • Show following status in Profile.
 • Download posts from your feed.
 • Repost any post from your feed.
 • Long press on posts to zoom.
 • Copy post captions from your feed.
 • Download all Stories on Instagram.
 • Save videos from IGTV.
 • View Stories without notifying others.
 • Mute and unmute Stories.
 • Disable Auto-Advance in Stories.
 • Hide Stories from your feed.
 • Play in high quality on Mobile Data.
 • Long press on profile photo to zoom.
 • Disable read receipts in DM.
 • Disable Screenshot notifications in DM.
 • Disable Read Receipts in DM.Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công