– Limited time on SALES only
– Get it before the price raise up!!!

*** App of the Day ***
Top Overall in 25 countries
Top Utility in 58 countries
If you want to protect your documents from spying eyes, then iSafe is for you. This app is like a real safe for your iPhone, locked away with. special code. And you even hide Top Secret stuff from extra curious, like girlfriends, by giving them a fake code that only allows them to see certain content-sneaky 😉 An app that could just save your life!

Awesome Features:
• Passcode & Fakecode
You can unlock the app by using either passcode or fakecode.
Passcode: Both unlocked and locked items will be shown
Fakecode: Only unlocked items will be shown
Confidential: Enter the passcode, pull down and refresh to show the confidential directories.
So, enter the fakecode if your girlfriend asks you to unlock iSafe.

• Login Styles
You can choose many unlock tricks, such as 4 numeric password, 9 dots lock, or disguise as piano, xylophone, ATM…

• Best Organization
All files will be assigned to three categories: Photos, Movies and Docs.
You can create locked albums, movie clips or directories in each categories.

• Powerful Video Player
iSafe can play almost all formats of video, no need to convert anymore.

• Private Browser
Hide your footprint.

Supports Various File Formats
– Images: png, jpg, jpeg, bmp, tif, gif
– Videos: mp4, mov, m4v, 3gp, flv, f4v, mpg, mpeg, wmv, rmvb, mkv, asf, webm
– Audios: mp3, m4a, m4r, aac, caf, wma
– Plain Text: txt, php, cgi, asp, h, m, c (editable)
– Rich Text: rtf, pdf
– iWorks: pages, numbers, key
– MS Office: doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx
– Web: htm, html, webarchive
– Archive: zip, rar
– Others: …… (unreadable, save only)

Multi-language: more then 20 languages, including Hindi, Persian.

#######################
iSafe in Apple Watch Tutorial:
1. Open the iSafe in iPhone
2. Pull the navigation bar to right to show the menu
3. Press the gear in the top of menu and go to Settings page
4. Press the information button in the top right corner of the Settings page, you can see the tutorial page.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công