JamKoo is designed for live performance worship band and practice.

JamKoo can turn your old keyboard to a realistic grand piano.

JamKoo allows you to mix and record backing track with realistic virtual instruments.

Application Scenario

– Wind MIDI controller: add a background music, pick a saxophone or trumpet tone. Add some reverb FX, and practice anytime without disturbing others.

– Piano: Connect your keyboard to iPad, iPhone via USB-MIDI or Bluetooth MIDI. Play and record your performance with this app, share the recording with your teacher. The piano sound and tuning is more realistic than an ordinary electric piano.

– Electronic drum practice, import a classic rock track, pick a drum kit, and record your performance while adjusting the background volume and minimizing the reverb FX of the instrument. Recordings can be sent to other members of the band.

Elegant and powerful

Designed for music practice and live performances, the user who likes music is freed from the complexity of recording interfaces and can focus on the music itself. Sophistication doesn’t necessitate complexity.

Built-in high quality and deep sound library

Pre-installed with a number of fine-tuned and rich sound sources, from a comprehensive instrument package containing 138 instruments to 7 Chinese musical instrument packages with outstanding sound. This is a musical weapon at your fingertips.

Add your own instrument library

If the pre-installed hundreds of instruments are not enough, you can also add your own instrument library and download the Soundfont format library to your own JamKoo library.

Main features:

– Import backing track music from Music library or iCloud, dropbox etc.

– Pro users can import SF2 from File iCloud or dropbox.

– Support octave change.

– Adjustable MIDI input channel.

– 3 velocity curves.

– Pitch bend adjustment.

– Support USB, Bluetooth MIDI source selection.

– Transposition, instrument volume, reverb, backing volume, main volume adjustment.

– Layered recording with backing track, as well as solo recording.

– Pre-installed a set of high quality comprehensive sound library.

– Pre-installed a set of Chinese musical instrument library.

– Pro version users can add third party Soundfont format sound library.

Feedback: [email protected]
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.