Want to create incredible videos on your iPhone or iPad? KineMaster is the full-featured video editor you are looking for! KineMaster and all of its editing tools are free to use. This also includes unlimited exports in resolutions up to 4K!

Feature Highlights:

• Add and combine multiple layers of video (PiP), images, stickers, special effects, text, and handwriting

• Color adjustment tools to correct and enhance videos and images

• Share videos to YouTube, Facebook Feeds and Stories, Instagram Feeds and Stories, and more!

• Reverse your videos

• Blending modes to create startling, beautiful effects

• Add voiceovers, background music, voice changers, and sound effects

• Editing tools to trim, split, cut, and crop your video

• The Asset Store provides music, clip graphics, fonts, stickers, transitions, and more to enhance your video, updated weekly

• Speed control for time lapse and slow motion effects

• EQ presets, ducking, and volume envelope tools for immersive audio

• Keyframe animation tool adds motion to layers

• Edit and export 4K 60 FPS video

• Apply different color filters to make your video stand out

• Many, many more features, options, and settings!

When you subscribe to KineMaster Premium, you remove the watermark, unlock professional tool presets, and get access to over a thousand Premium assets in the KineMaster Asset Store. Subscribe to KineMaster Premium right from the app!

KineMaster is for everyone! Find out why creators love KineMaster for YouTube, TikTok, and Instagram and why journalists, educators, marketers, and vloggers use it professionally! Download KineMaster to create, edit, and share your own amazing videos.

Subscriptions to KineMaster Premium automatically renew, unless auto-renew is turned off in Account Settings at least 24 hours before the end of the current payment period.

KineMaster and KineMaster Asset Store Terms of Service: https://support.kinemaster.com/hc/articles/115000082702

For more details, questions and feature requests, please contact us! Tap on the question mark button on the KineMaster main screen, then tap E-mail support!
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.