Proudly Presented by XMind

Lighten is a mind mapping app for the best way to clarify thinking, boost productivity, brainstorm, and visualize concepts on your iPhone and iPad.

It offers a perfect balance between powerful features and ease of use.

Feature highlights:

– create mind maps by simple taps

– many business style themes to choose

– create folder to organize maps

– highlight topics with stars

– add notes

– create to-do lists with tri-state checkboxes

– add relationship between topics

– share mind maps by .lighten file, text, .xmind, Markdown, image or PDF

– support 3D touch

– import XMind files*

– support iCloud Drive

– and more…

Capture Ideas Instantly

Not only does mind mapping unleash your imagination, but also capture it for you. Lighten records your ideas and sparkles on the go into your mind maps, not letting them escape! Have fun!

Take Meeting Notes Conveniently

Elites always encounter information overwhelm in a lot of meetings. Lighten help you brainstorm, clarify thinking and note important things down on your iPhone and iPad during the meeting, and share your meeting mind maps to colleagues.

Pretty Themes and Business Styles

With many different themes, Lighten help you make pretty mind maps quickly. Simple taps lead you to choose among various types of themes. Business style themes assist you to make professional mind maps for work.

Star It to Highlight

In a big mind map, a star easily stands out. In Lighten, you can star the topic to highlight it, to make it eye-catching and easy to remember and understand!

Mind Mapping with To-do lists

To-do lists with tri-state checkboxes are embedded into Lighten to help you make schedules and do task management, boost your productivity and save your time. Lighten, seamlessly working with your imagination, makes your work more efficiently than ever.

*Support export to google docs, save images to Power Point, Keynote, Evernote.

*Some additional elements of XMind files are not supported yet. Lighten’s new beautiful themes will automatically apply to the imported mind maps.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.